2toDrive

Vanaf de dag dat je 16,5 jaar bent mag je beginnen met je rijopleiding bij Rijschool KOPpelingOP. Vanaf je 17e verjaardag mag je het praktijkexamen afleggen.

De overheid noemt dit 2toDrive’. Met dit rijbewijs mag je in het begin alleen onder begeleiding rijden. Het doel van deze proef is om de verkeersveiligheid te vergroten doordat de beginnende bestuurder, jij dus, het eerste jaar wordt begeleid door een ervaren bestuurder.

Hoe werkt 2toDrive?

Vanaf 16 jaar mag je theorie-examen doen voor je autorijbewijs. Voor je 16e verjaardag kun je dus al theorieles volgen. Zodra je 16,5 jaar bent start je met de praktijklessen. Vanaf je 17e mag je afrijden. Ben je geslaagd? Dan mag je tot je 18e verjaardag alleen rijden onder begeleiding van een coach. Let op; om in het buitenland te mogen rijden moet je echt 18 jaar zijn!

Op je zogenaamde begeleiderspas mag je één tot vijf personen als coach aanwijzen.

 • moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);
 • moet minimaal 27 jaar oud zijn;
 • mag in de vier jaar voorafgaand aan de aanvraag geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
 • mag in de vier jaar voorafgaand aan de aanvraag geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
 • mag in de vier jaar voorafgaand aan de aanvraag geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid opgelegd hebben gekregen door het CBR;
 • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
 • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen

Meer informatie over 2toDrive, de eisen die worden gesteld aan de coach en het aanvragen van de begeleiderspas vind je op www.2toDrive.nl

Dus:

 • Op je 16e theorie-examen doen. Je moet je theorie gehaald hebben voordat je een TussenTijdse Toets of praktijkexamen mag afleggen. De geldigheidsduur van het theoriecertificaat is 1,5 jaar.
 • Op 16,5 jaar praktijklessen volgen. Vanaf deze leeftijd mag je ook een TussenTijdseToets afleggen.
 • Op je 17e praktijkexamen doen.
 • Tot je 18e alleen rijden onder begeleiding (in Nederland).