Gezondheidsverklaring (Eigen Verklaring)

Met het starten van je rij-opleiding vul je een Gezondheidsverklaring (Eigen Verklaring) in. Hierin staan een aantal vragen betreffende je gezondheid.

Wanneer ALLE vragen met NEE kunnen worden beantwoord, stuur je deze verklaring tijdig (in overleg met KOPpelingOP) naar het CBR voordat een examen kan worden geboekt.

Wanneer een of meer vragen met JA worden beantwoord stuur je de Gezondheidsverklaring (Eigen Verklaring) in het begin van de rijopleiding naar het CBR zodat het CBR kan beoordelen of al dan niet extra informatie of onderzoek noodzakelijk is.

Klik hier voor het formulier en nadere toelichting.