Privacybeleid

Rijschool KOPpelingOP is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die ons is toevertrouwd is belangrijk voor Rijschool KOPpelingOP. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet Rijschool KOPpelingOP zich in om de bescherming en het correcte gebruik van jouw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen. In principe verzamelt Rijschool KOPpelingOP slechts persoonsgegevens die je vrijwillig als (online) bezoeker of leerling verstrekt met als doel om je informatie te kunnen geven en/of diensten aan je te kunnen verlenen. In deze Privacyverklaring kun je lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

 

  1.  Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Rijschool KOPpelingOP verzamelt persoonsgegevens als je ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen.

Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor je deze informatie aan ons verstrekt hebt, tenzij wij jouw specifieke toestemming verkrijgen of om je te informeren over overige diensten van Rijschool KOPpelingOP. Bijvoorbeeld, als je ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over Rijschool KOPpelingOP dan zullen wij gebruikmaken van jouw e-mailadres en andere informatie die je ons verstrekt om te kunnen reageren op je verzoek.

Rijschool KOPpelingOP verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan jouw vraag. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld bijvoorbeeld voor de aanvraag van een rijexamen dan word je daarvan op de hoogte gesteld.

 

  1.  Bewaring van persoonsgegevens

Rijschool KOPpelingOP bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

Rijschool KOPpelingOP hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Categorie Reden Bewaartermijn
Naam Informatie via contact 1 jaar na laatste contact
Telefoonnummer Informatie via contact 1 jaar na laatste contact
Woonplaats Informatie via contact 1 jaar na laatste contact
E-mailadres Informatie via contact 1 jaar na laatste contact
 Naam Overeenkomst  Wettelijk: 7 jaar na laatste factuur
 Adres Overeenkomst  Wettelijk: 7 jaar na laatste factuur
 Postcode + Woonplaats Overeenkomst  Wettelijk: 7 jaar na laatste factuur
 Geboortedatum  Overeenkomst  Wettelijk: 7 jaar na laatste factuur
 Kopie ID  Ter legitimatie  Tot einde overeenkomst

 

 

 

  1. Delen van persoonsgegevens met derden

Rijschool KOPpelingOP deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan jouw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels.

  1. Cookies

Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee je de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). De cookie geeft de website de mogelijkheid jouw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.

Alle cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd. Bij het gebruik van de website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.

  1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rijschool KOPpelingOP. Je kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van jouw toestemming onder begeleiding van een kopie van je geldige legitimatiebewijs sturen naar onderstaand e-mailadres. Rijschool KOPpelingOP zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op je verzoek.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.

  1. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Rijschool KOPpelingOP heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Rijschool KOPpelingOP via onderstaand adres.

 

Contactgegevens:

Rijschool KOPpelingOP:

Adres: Tolhuis 25-20, 6537 MK  NIJMEGEN

E: info@koppelingop.nl